De gezamenlijke Zeeuwse Rabobanken zijn hoofdsponsor van het Zeeuws Elftal.

Stichting Zeeuws Elftal

Samenstelling bestuur van Stichting Zeeuws Elftal

Bestuur Stichting Zeeuws Elftal

Vlnr.: Jos van Belzen, Marius Priester, Kees Roelse, Willem van Kooten en Harry Koster


Kees Roelse - Voorzitter

Zoutelande | 06 - 30 61 61 51 | keesroelse@zeelandnet.nl

Marius Priester - Penningmeester  

Nieuwdorp | 06  - 53 36 46 63 | mariuspriester@kpnplanet.nl


Secretaris Vacant

Harry Koster - Wedstrijdzaken

Vrouwenpolder | 06 - 51 25 30 53 | hkoster@zeelandnet.nl


Jos van Belzen - Technische zaken

Goes | 06 - 19 13 20 98 | joosvanbelzen@outlook.com

Piet Koster - Ere-voorzitter

Dishoek | 06 - 10 88 00 20 | kosterp@zeelandnet.nl


Ondersteuning:

  • Adri de Willigen - arbitrage
  • Paul ten Hacken - fotograaf
  • Wesley Priester - beheer website & social media