De gezamenlijke Zeeuwse Rabobanken zijn hoofdsponsor van het Zeeuws Elftal.

Stichting Zeeuws Elftal

Bestuur Stichting Zeeuws Elftal

Ben de Reu - voorzitter

06-46260102; bendereu@zeelandnet.nl

Marius Priester - penningmeester  

Nieuwdorp; 06-53364663;  mariuspriester@kpnplanet.nl

Harry Koster - wedstrijdzaken

Vrouwenpolder;  06-51253053;  hkoster@zeelandnet.nl

Jordan van Langevelde – secretaris 

Kruiningen; 06-53142186;  jordan_vl@hotmail.com

Jos van Belzen - Technische zaken

Goes, 06-19132098;   joosvanbelzen@outlook.com

Johan de Winter - bestuurslid

Nisse, 06-38905946; jwinter@gmail.com